top of page

פתרונות בנקאיים 

סריקה והדפסת צ'קים
סריקה והדפסת צ'קים

שורות- מגוון מדפסות לסריקת צ'קים או משולבות המתאימות לשימוש בצ'קים בלבד או פתרון כולל.

מדפסות החתמה בנקאיים
מדפסות החתמה בנקאיים

מדפסות החתמה איכותיות למגוון מגזרים בעיקרם מגזר הבנקאות ומשמש להדפסה ומילוי צ'קים, שוברים, קופונים ועוד.

bottom of page