עמדות מידע

עמדות קיוסק במגוון דגמים למגוון מגזרים כגון רפואה, בידור, משרדים ממשלתיים ועוד.  עמדות הינן ביצור לפי דרישה עם פתרון כולל מהאפיון ועד התקנה ושירות מלא באתר הלקוח