top of page

 מדפסות 

מדפסות לייזר
מדפסות לייזר

מדפסות ומשולבות לייזר שחור לבן וצבע למגוון המגזרים מהמותגים המובילים בעולם. מגודל A5 עד A3

מדפסת קופה
מדפסת קופה

מדפסות קופה למגוון מגזרים כגון קמעונאות, בנקים, משרדי ממשלה ועוד.

מדפסות לתגים וכרטיסי פלסטיק
מדפסות לתגים וכרטיסי פלסטיק

מדפסות להפקת תגי שם או כרטיסי חבר על גבי מדבקות לבנות, שקופות או כרטיסי פלסטיק

מדפסת מדבקות
מדפסת מדבקות

מדפסות מדבקות לעסקים במגוון רחב של מגזרים: בריאות, מסחר, אירוח ועוד. מדפסות מקצועיות הניתנות לשימוש בכל מקום, מהמשרד ועד הגינה

מדפסת ניידת
מדפסת ניידת

מדפסות ניידות למגוון שימושים בתחום המובייל בין היתר דוחות חנייה, קבלות, תעודות משלוח, מדבקות ועוד

bottom of page