מדפסת פאנל

מדפסות ייחודיות המותאמות לחיבור למערכות צב"ד או לכל עמדה אחרת.