מדפסות החתמה (בנקאיים) 

מדפסות ייחודיות המותאמות להחתמה, פנקסי חשבונות, מסמכים ופנקסי בנק. אפשרות להדפסה אופקית או אנכית. מדפסות עוצמתיות ומותאמות לדרישות הגבוהות של מוסדות פיננסים.